Hur jag ser på det här med vad livet egentligen är

Min tro är att vi är levande tack vare att vi är biologiska varelser. De biologiska lagarna är i sin tur styrda av fysiska lagar som kräver orsak och verkan. Det vill säga att vi har en biologisk förmåga; en medfödd, inbyggd och nödvändig klocka, som konstant känner att tiden går.

Att vi upplever livet är helt enkelt en konsekvens av vår biologi och de fysiska lagarna.

När vår biologi slutar att fungera, det vill säga när vi dör, så försvinner samtidigt vår förmåga att uppleva tiden.

Finns det andra fysiska lagar, där vi kan uppleva att vi lever, någon annanstans?

När vi lever är vi som vattendroppar som flyter med floden och när vi dör kastas vi upp på en varm sten och avdunstar.

Om vi sedan ”lever” på ett annat sätt efter det vi avdunstat, det vet ingen. Men begreppet ”sedan” har ingen betydelse då, för utanför floden finns ingen tid.

%d bloggare gillar detta: