Emojis

Varför är emojis så populära? Det beror på att många fler kan läsa och beskriva känslor, än de som kan läsa och beskriva med bokstäver.