Att finnas till – sammanfattningen

Livets kraft

Vi har en sådan respekt inför döden att vi knappt vågar närma oss tanken att sätta sig ner och fundera över hur det är att vara död.

Men om man inte har förmågan att tänka i termer av tid och inte klarar att förutse vad som händer nästa minut, kan man då vara rädd för döden?

Kristendomen pratar om Syndafallet då Gud förpassade Adam och Eva ut från Paradiset. Jag tror att detta är en religiöst utformad berättelse som beskriver när mänskligheten för många miljoner år sedan för första gången verkligen såg sin omvärld och förstod att tiden konstant driver på utvecklingen i den här världen.

Men vi är i stort sett samma människor då som nu, rent fysiskt och biologiskt sett. Vad var det hos människan som hade förändrats?

Där påstår jag att vårt medvetande hade utvecklats genom miljontals år, men inte våra kroppar. Våra kroppar har alltid försett oss med blixtsnabba reflexer, för att hindra att vi råkar illa ut. Men det är medvetandet som ger oss tidsuppfattningen och därmed också tankarna att vi en gång ska dö.

Ni som sett filmen 2001 och minns dess början, där Monoliten förändrar flocken av apor, ni har en berömd filmscen att se på en gång till, för att illustrera mina tankegångar. Men jag tror inte på en Monolit förstås, jag tror att förändringen skedde som en följd av de biologiska utvecklingsteorierna under flera miljoner år.

Den värld vi lever i är uppbyggd runt fysikens lagar och biologin är underordnad fysiken. Fysikens lagar gäller därför även för biologin. Men fysikens lagar gäller även om inga organismer med medvetande skulle finnas. Så naturlagarna är inte beroende av ett medvetande.

Är medvetandet å sin sida beroende av att de fysiska lagarna finns och kontrollerar vår värld? Där påstår jag att så inte är fallet. Läs en bok, se en film, betrakta ett konstverk, lyssna till musik, dröm en dröm, bli förälskad. Inom dig befinner du dig snart i en värld som inte existerar i verkligheten. Till exempel så beskriver science-fiction ofta en värld där de fysiska lagarna är annorlunda, utan att för den skull behöva förklara hur det skulle kunna ske i verkligheten. Vårt medvetande ställer upp på det och skapar snabbt en virtuell värld för mig att kliva in i och uppleva.

Så jag har med mina funderingar kommit fram till att kroppen och medvetandet styrs av olika regler. Kroppen styrs av de fysiska lagarna, där tiden är en nödvändighet. Döden är ofrånkomlig, sett ur det fysiska perspektivet.

Medvetandet styrs av andra regler. Regler som vi, i en kultur som bottnar i vår västerländska kultur, och som är formad av de Abrahamitiska religionerna, judendom, kristendom och islam, inte har varit riktigt lika lyckade med att förstå. Inte som på det sätt vi de senaste femhundra åren lärt oss utforska, förstå och lita på de naturvetenskapliga lagarna. Det har till och med slagit över, anser jag. Det går inte att förklara medvetandet med matematik, hur mycket vi än försöker. Men naturvetenskapen har varit så lyckosam med att förklara hur vår fysiska värld fungerar, så vi använder samma verktyg för att försöka att förstå medvetandets art. Det kommer inte att gå.

Ärligt talat tror jag inte att vi med naturvetenskapliga metoder eller den teologi som bedrivs inom akademien någonsin kommer hitta vårt medvetande, även om jag är bergsäker på att medvetandet finns. Naturvetenskap är byggd på fel verktyg för att lösa frågan. Teologin, som jag ser på den idag, är inriktad på att lösa värdsliga problem ur ett religiöst perspektiv.

Men visst finns det regler för vårt medvetande, den del av oss som inte är bunden till den fysiska världen. Inom kristendomen så har Jesus dött på korset för vår skull, så att vi kan bli förlåtna våra synder, i ett liv de säger finns efter döden. Inom buddhism och hinduism tror man i stället på Karma, vilket innebär att allt vi gör påverkar våra framtida liv när vi återföds. Och överallt pågår det kontinuerligt en diskussion huruvida det finns universal etik och moral.

Var finns den värld där dessa, ibland helt åtskilda, regler skulle kunna gälla? Eller har vi bara hittat på reglerna? Regler som i så fall är ganska onödiga då ett liv utan medvetande, bara reflexer och nedärvd intuition, skulle räcka väldigt långt. Ett omedvetet liv, med enbart reflexer och nedärvda anlag som överlevnadsstrategi, som endast är känsligt för, precis som dinosaurierna för 60 miljoner år sedan, plötsliga meteoritnedslag. Är medvetandet en återvändsgränd, sett ur ett biologiskt utvecklingsteoretiskt perspektiv?

Eller har dessa tänkta regelverk för medvetandet en annan mening? De kanske är avsedda för att utgöra startpunkter för utforskandet av den värld där enbart våra medvetanden existerar. Reglerna härstammar från olika kulturer i vår fysiska värld, med skilda världsåskådningar. De är rejält daterade på grund av naturvetenskapens framgångar, men de skulle kunna bli en startpunkt för oss nutida människor att utforska medvetandets värld, förutsatt att vi kan hålla sams under tiden? Ska vi klara alla utmaningar mänskligheten står inför måste våra medvetanden börja att samarbeta. Våra fysiska kroppar, som lyder under naturvetenskapliga lagar, har inte utfört uppgiften att sörja för att alla på vår planet har det bra. Snarare tvärtom. Hotet från klimatförändringarna kan bara lösas om våra individuella medvetanden samarbetar. Våra fysiska kroppar verkar numera bara vilja springa och gömma sig under en kudde och hoppas att det går över, att någon annan ska lösa det.


Och nu, till slut, sammanfattningen som var utlovad i början av texten

Livet uppstår, med avseende på vår fysiska kropp, när befruktningen sker. Livet avslutas när vårt fysiska hjärta slutar att pumpa livsnödvändigt blod ut till våra fysiska organ.

Medvetandet däremot kan existera både före och efter befruktningen. När ett par eller en ensam kvinna önskar sig ett barn, det vill säga visualiserar barnet i sitt eget medvetande, då uppstår en ny medvetandeidentitet, skild från föräldrarna eller den ensamstående mamman. Om det kommer som ett oväntat besked, till exempel efter ett positivt provsvar, så uppstår den nya medvetandeidentiteten just där och då. När tankarna på nykomlingen börjar att formas så växer den nya platsen, avsedd för barnet, i medvetandevärlden. Detta gäller också i djurvärlden. Men en lejonhona har inte samma tankekraft i sin fysiska hjärna, så hon klarar inte att bygga upp en särskilt stor medvetandeidentitet till ungarna i hennes kull.

Efter hand så byggs detta medvetande ut, bit för bit för varje tanke som riktas till fostret under graviditeten. Detta i takt med att allt fler i barnets omgivning tänker på och känner känslor för den lilla, som växer i mammas mage. Tyvärr är det inte bara kärleksfulla omtankar som når fram till detta unga medvetande. Så rosenskimrande är inte min filosofi.

Jag ser denna ”medvetandeidentitet” som något som är speciellt utformat för att kunna samla minnen och skapa erfarenheter och där känslor uppstår och bevaras. En erfarenhet är ett minne som bearbetats av medvetandet. En känsla är medvetandets motsvarigheten till reflexerna vi har i våra fysiska kroppar.

När det fysiska barnet föds, så existerar ännu inte en fungerande koppling mellan kroppen och medvetandet hos den nyfödde. Det tar många år innan ett barn blir medveten om sig själv. Hos några blir den kopplingen aldrig riktigt bra, vilket vi i västvärlden kallar för psykisk sjukdom, utan att kunna förstå vad det är vi pratar om.

I de allra flesta fall blir det ändå en bra koppling, där kroppen kontinuerligt skickar signaler till medvetandet. Sinnesintrycken är signaler från den fysiska världen alltså. Kroppen är ”bara” en avancerad materialiserad process för att skicka sinnesintryck till medvetandet. Det som behöver hanteras omedelbart sköter kroppens reflexer automatiskt. Sinnesintryck skickas då parallellt för att medvetandet ska kunna skapa en erfarenhet.

Som ni minns påstod jag att medvetandet inte uppfattar tid på samma sätt som vår fysiska kropp gör det. Den fysiska kroppen är styrd av naturvetenskapliga lagar, bundna till att tid som rör sig måste finnas med i många regler för att den fysiska världen ska fungera. Så medvetandet lägger i stället erfarenheterna på en hög, utan att sprida dem utefter en tidsaxel. Erfarenheter möjliga för oss att alltid nå, som det till exempel beskrivs av Proust i episoden om Madeleinekakan.

När vår fysiska kropp dör så finns det inte längre några sinnesintryck som sänds från kroppen till medvetandet. Men så länge det finns andra medvetanden som skickar signaler, direkt i form av känslor, men också indirekt i form av beundran, eller åtminstone i form av åsikter om verk jag lämnat efter mig, så kommer mitt medvetande att frodas. Och även när detta ebbar ut, tack vare att medvetandet inte har någon tidsuppfattning, kan jag lugnt och tryggt sitta på min hög av erfarenheter och därifrån återvända till ett av många lyckliga ögonblick i mitt liv.

1 kommentar

  1. dina tankar och sammanfattning för mig till det jag kallar ”Allkunskapens visdom”, jag vill mena att vi alla där har tillgång till samlat medvetande.
    Jag når jag den visdomen gm tystnad; att stänga av tankar, lyssna inåt. Ibland har jag en fråga, ett bekymmer med mig in i min tystnad. Jag får tillgång till svar, stöd i form av klarhet kring en ide, ett beslut hur jag kan gå vidare – min intuition. Ju mer tystnad från mina tankar, desto mer är jag intuitiv.

    Mozart kanske inte var särdeles tyst, men jag vill tro att han hade tillgång till ”Allkunskapens visdom” och var intuitiv i sitt skapande. Einstein sägs ha funnit sina lösningar i tanke-tystnad – i promenad el liknande. Han sa “det enda av sant värde är intuition.”
    Steve Jobs sa att “intuition är väldigt kraftfullt, kraftfullare än intellektet”. Han och andra stora sinnen har visat att intuitiva personer besitter ett kraftfullt verktyg, speciellt i världen vi lever i idag.

    Tack Bengt-Åke, såå otroligt viktiga och riktiga tankevindlingar och sammanfattning du gör. Dessa ger mig än större stöd i mitt intuitiva sökande … Kram Maud

Lämna en kommentar

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: